· 

Timmerman slaat plank mis met onvolledige urenregistratie

Een man werkt tot 1 mei 2013 fulltime in loondienst, daarna 8 uur per week. Sinds 2011 verricht hij timmer- en onderhoudswerkzaamheden aan huizen en gebouwen van particulieren. Hij werkt op opdrachtbasis tegen een vaste aanneemsom. De klanten betalen de in de offerte genoemde prijs. Voor meerwerk betalen ze bij. In 2013 had de man acht opdrachtgevers en een omzet van € 11.088. Begin 2014 is hij gestopt wegens hartproblemen. Hof Den Haag oordeelt dat er wel sprake is van ondernemerschap, maar dat de man geen recht heeft op de zelfstandigen- en startersaftrek. Zijn urenregistratie is daarvoor te onvolledig.

(Startende) ondernemers attendeer ik op het belang van een correcte en volledige urenregistratie. Het is verstandig om dit zo spoedig mogelijk te doen nadat de werkzaamheden zijn verricht. Het achteraf opstellen wordt regelmatig afgeschoten, omdat de informatie niet gedetailleerd genoeg is. Een ondernemer voldoet aan het urencriterium voor de toepassing van de zelfstandigenaftrek als hij/zij:

  • minimaal 1.225 uren voor zijn/haar onderneming heeft gewerkt; én
  • voldoet aan het grotendeelscriterium.

 

Dit grotendeelscriterium kan met name spelbreker zijn bij parttime ondernemerschap naast een dienstbetrekking. Dit criterium geldt niet voor starters, maar wijs jouw cliënt hierop in voorkomende gevallen.

Reistijd en aan acquisitie bestede tijd vallen ook onder werkzaamheden die (in)direct gericht zijn op de zakelijke belangen van de onderneming van jouw cliënt. Hetzelfde geldt voor de zakelijk verrichte activiteiten die niet direct toerekenbaar zijn aan opdrachten, zoals het beheren van de website en het verzorgen van de administratie.

 

Vragen? Bel 077-3031810.

 

Bron: Fiscount

Reactie schrijven

Commentaren: 0

Contact

Antoon Koster

Expeditiestraat 12

5961 PX Horst

077 - 30 31 810

a.koster@aaka.nl

KvK 53926579

 

Download
Aaka Advies algemene voorwaarden septemb
Adobe Acrobat document 404.1 KB
Download
Aaka Advies privacy statement maart 2018
Adobe Acrobat document 137.6 KB